Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Vstupní evaluační dotazník pro žadatele ve výzvě "Šablony pro MŠ a ZŠ I" (číslo výzvy 02_22_002)

Tento dotazník vyplňují žadatelé dle povinnosti dané výzvou. 

V případě subjektu, který je tvořen MŠ, ZŠ, ŠK/ŠD, ve školském zařízení a ZUŠ a který čerpá aktivity v souladu s výzvou určené pro MŠ, ZŠ, ŠK/ŠD, ve školském zařízení, ZUŠ vyplní subjekt 5 relevantních částí dotazníku, tzn. sadu dotazníkových otázek určených pro MŠ, sadu dotazníkových otázek určených pro ZŠ, sadu dotazníkových otázek určených pro ŠK/ŠD, sadu dotazníkových otázek určených pro školské zařízení a sadu dotazníkových otázek určených pro ZUŠ. V případě subjektu MŠ, který čerpá aktivity v souladu s výzvou určené pro MŠ, vyplní subjekt pouze sadu dotazníkových otázek určených pro MŠ; v případě v případě subjektu ZUŠ, který čerpá aktivity v souladu s výzvou určené pro ZUŠ, vyplní subjekt pouze sadu dotazníkových otázek určených pro ZUŠ apod. Identifikace subjektu, za který je dotazník vyplňován, probíhá skrze IČO a hash, který je unikátní identifikátor žádosti a zná jej pouze žadatel. 

Dotazník nevyplňují právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny (dle § 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.), zapsané v rejstříku škol a školských zařízení a dále školní družiny/školní kluby – pokud jsou zřízeny samostatně nebo pokud je součástí právnické osoby střední škola (tj. pokud součástí právnické osoby není i základní škola nebo mateřská škola).

Instrukce pro vyplnění:

  • Pro vyplnění dotazníku budete potřebovat IČO žadatele a hash žádosti (který naleznete v ISKP21+v záložce Identifikace projektu). Tyto údaje slouží k propojení odpovědí v dotazníku s Vaší žádostí.
  • Pro jednu žádost o podporu vyplníte pouze jeden dotazník.  Součástí dotazníku je rozřazovací otázka, v níž vyberete všechny subjekty (školy a školská zařízení), pro které jste do žádosti o podporu zvolili šablony (podporované aktivity).
  • Pokud si přejete vyplňování dotazníku přerušit, uložte odpovědi kliknutím na „Pokračovat později“ vpravo nahoře. Zde podle instrukcí uložíte nedokončený průzkum vytvořením uživatelského jména a hesla. Později pak opět kliknete na odkaz s dotazníkem a vpravo nahoře se přihlásíte k nedokončenému průzkumu kliknutím na „Načíst nedokončený průzkum“. Pokud vpravo nahoře neuvidíte „Načíst nedokončený průzkum“, pak to znamená, že Váš internetový prohlížeč ukládá cache. V takovém případě z prohlížeče vymažte cache (v prohlížeči možnost volby smazání cache dosáhnete kombinací kláves Ctrl + Shift+ Del) nebo zkuste jiný prohlížeč.
  • Nedokončený dotazník neopouštějte nebo nenechávejte delší dobu bez dozoru, z bezpečnostních důvodů se po určité době odpojí a odpovědi bez uložení budou ztraceny.
  • Na konci dotazníku je možnost odpovědi pro vlastní potřebu exportovat, nicméně jako žadatel tento export vůbec nepotřebujete. Údaj o vyplnění bude spárován s Vaší žádostí podle uvedeného IČO a hash.

V tomto dotazníku se pracuje s pojmem „pracovník ve vzdělávání“, Jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči žadateli v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku.