Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Vstupní evaluační dotazník pro žadatele ve výzvě "Šablony pro SŠ a VOŠ I" (číslo výzvy 02_22_003)

Tento dotazník vyplňují žadatelé před podáním žádosti o podporu dle povinnosti dané výzvou.
Žadatel vyplňuje pro jednu žádost o podporu pouze jeden dotazník a v něm části za ty subjekty (druhy škol a školských zařízení), pro které zvolil šablony. Například žadatel, který je tvořen SŠ, VOŠ a DM/INT a který zvolil aktivity v souladu s výzvou určené pro SŠ, VOŠ a DM/INT, vyplní všechny relevantní části dotazníku, tzn. sadu dotazníkových otázek určených pro SŠ, sadu dotazníkových otázek určených pro VOŠ a sadu dotazníkových otázek určených pro INT/DM. Pokud žadatel zvolil pouze šablony týkající se SŠ, vyplňuje pouze tu část dotazníku týkající se SŠ.  Identifikace subjektu, za který je dotazník vyplňován, probíhá skrze IČO a hash, který je unikátní identifikátor žádosti a zná jej pouze žadatel. 
Dotazník nevyplňují domovy mládeže a internáty, pokud jsou zřízeny samostatně nebo pokud je součástí právnické osoby žadatele mateřská nebo základní škola (tj. pokud součástí právnické osoby není i střední škola/vyšší odborná škola).
    
Instrukce pro vyplnění:

  • Pro vyplnění dotazníku budete potřebovat IČO žadatele a hash žádosti (který naleznete v ISKP21+v záložce Identifikace projektu). Tyto údaje slouží k propojení odpovědí v dotazníku s Vaší žádostí.
  • Pro jednu žádost o podporu vyplníte pouze jeden dotazník.  Součástí dotazníku je rozřazovací otázka, v níž vyberete všechny subjekty (školy a školská zařízení), pro které jste do žádosti o podporu zvolili šablony (podporované aktivity).
  • Pokud si přejete vyplňování dotazníku přerušit, uložte odpovědi kliknutím na „Pokračovat později“ vpravo nahoře. Zde podle instrukcí uložíte nedokončený průzkum vytvořením uživatelského jména a hesla. Později pak opět kliknete na odkaz s dotazníkem a vpravo nahoře se přihlásíte k nedokončenému průzkumu kliknutím na „Načíst nedokončený průzkum“. Pokud vpravo nahoře neuvidíte „Načíst nedokončený průzkum“, pak to znamená, že Váš internetový prohlížeč ukládá cache. V takovém případě z prohlížeče vymažte cache (v prohlížeči možnost volby smazání cache dosáhnete kombinací kláves Ctrl + Shift+ Del) nebo zkuste jiný prohlížeč.
  • Nedokončený dotazník neopouštějte nebo nenechávejte delší dobu bez dozoru, z bezpečnostních důvodů se po určité době odpojí a odpovědi bez uložení budou ztraceny.
  • Na konci dotazníku je možnost odpovědi pro vlastní potřebu exportovat, nicméně jako žadatel tento export vůbec nepotřebujete. Údaj o vyplnění bude spárován s Vaší žádostí podle uvedeného IČO a hash.

V dotazníku se používá pojem „pracovník ve vzdělávání“, jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku.